CHARVÁT Group s.r.o.

Nadační fond

Příjem žádostí o podporu z Nadačního fondu JUDr. Jiřího Charváta

Současná omezení ekonomické aktivity přivádějí do finančních obtíží více rodin či lidí než v běžně fungujícím hospodářství.

Proto žádosti o příspěvek z Nadačního fondu přijímáme v letošním roce dříve než obvykle,
počínaje 1. 5. 2020.

Příspěvky z Nadačního fondu budeme v tomto roce více zaměřovat na výpomoc právě v sociální oblasti.

Uzávěrka žádostí je 30. 6. 2020.

Svá doporučení zasílejte buď e-mailem na charvat@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu
Nadační Fond JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice.

 

Nadační fond

Firmy skupiny CHARVÁT Group s.r.o. finančně podporují každoročně řadu sportovních, kulturních a sociálních projektů už 16 let. Aby však tato podpora či pomoc mohla být určena konkrétně těm lidem, kteří ji skutečně potřebují, byl v roce 2014 založen Nadační fond.

Účelem Nadačního fondu je podporovat

 • sociálně potřebné a nadané studující,
 • sociálně potřebné děti, sportovce a nemocné a tělesně
  postižené osoby,
 • osoby v tíživé životní situaci,
 • projekty, které přispívají ke zlepšování duševního a tělesného
  rozvoje dětí a mládeže zejména v oblasti vědy, umění, kultury
  a sportu a projekty humanitární a projekty sociální pomoci.

Obracíme se proto jako každoročně na veřejnost, aby nám předložila doporučení a návrhy ze svého okolí, které si podporu zaslouží. Svá doporučení nám zasílejte do 30. 07. 2020 a to buď e-mailem na charvat@charvat-chs.cz, nebo poštou na adresu Nadační Fond JUDr. Jiřího Charváta, Zbraslavice 394, 285 21 Zbraslavice.

Projekty, které se rozhodneme podpořit, zveřejníme, stejně jako tuto výzvu, na našich web stránkách a v regionálním tisku.

Nadační fond v roce 2019 podpořil:

Pavla Niederlová, Kutná Hora … 18 000 Kč
příspěvek na vzdělání dětí

Zuzana Koleníková, Praha … 15 000 Kč
nákup invalidního vozíku

MAS Lípa pro Venkov … 2 000 Kč
akce Čistá řeka Sázava

SDH Heřmánky … 6 500 Kč
100 let založení sboru

SDH Dobrovítov … 4 000 Kč
příspěvek na vzdělávání a speciální pomůcky

VÚ Kutná Hora … 15 000 Kč
Liga v malé kopané výchovných ústavů

Rostislav Vicher, Kolín … 20 000 Kč
příspěvek na kompenzační pomůcky a rehabilitaci

TJ Sokol Vrbice … 15 000 Kč
pořízení sítí a sportovního vybavení

Dětský domov Sázava … 70 000 Kč
příspěvek na terapie, letní tábory

CHARVÁT BANÍK Havířov … 150 000 Kč
příspěvek na činnost klubu

FOKUS … 50 000 Kč
výměna osvětlení, psychoterapie pro klienty

Sociální Služby Semily … 36 000 Kč
kulturní akce v areálu

Atletický klub Semily … 10 000 Kč
podpora nově vzniklého klubu

Dětský domov Semily … 50 000 Kč
lyžařský výcvik, volnočasové aktivity

Podkrkonošská společnost přátel dětí … 25 000 Kč
festival Patříme k sobě

SONS Semily … 25 000 Kč
podpora spolku pro nevidomé

Iva Cabrnochová … 17 000 Kč
podpora dcer

Zuzana Benková, Rokytov … 400 EUR
příspěvek na studia

Daniel Kukl’a, Bardejov … 200 EUR
příspěvek hendicapovanému sportovci

Lukáš Zamborský, Hertník … 1 500 EUR
příspěvek na léčbu

Jana Molčanová, Lukov … 500 EUR
příspěvek pro hendicapovaného syna

Dominik Majcher, Bardejov … 500 EUR
příspěvek na rehabilitace

Marek Kaščák, Bardejov … 500 EUR
příspěvek na léčbu a kompenzační pomůcky

Miriam Novotná, Tulčík … 500 EUR
příspěvek na rehabilitaci pro dceru

Silvia Váňová, Zborov … 1 000 EUR
příspěvek na chod domácnosti a péči o děti

Jozef Novák, Kl’ušov … 500 EUR
příspěvek pro postiženého syna

Kristián Polaček, Bardejov … 1 000 EUR
příspěvek na studium

Renáta Tokarčíková, Bardejov … 2 000 EUR
příspěvek na studia dětí

Zuzana Ďurinová, Plešivec … 500 EUR
příspěvek pro postiženého syna

Vladimír Porubský, Lednické Rovné … 400 EUR
příspěvek na rehabilitaci

Mária Richterová, Žilina … 500 EUR
příspěvek na léčbu syna

Gabriela Cinová, Vyšný Orlík … 500 EUR
příspěvek na léčbu a kompenzační pomůcky

Spojená škola Pod papierňou, Bardejov … 300 EUR
projekt „Malá knižnica pre všetkých“

Mária Labancová, Udavské … 500 EUR
příspěvek na rehabilitační pobyt

Daruje seba OZ Michal’ov … 100 EUR
rekonstrukce hojdálky Mihal’ov

Viktéria Drotarovská, Bardejov … 500 EUR
příspěvek na léky

Mária Šárossyová, Vel’ký Šariš … 500 EUR
speciální kolo pro syna

OZ Radosť vranovských detí … 200 EUR
příspěvek pro postiženého syna

Renáta Petrikovičová Kunovská, Jacovce … 500 EUR
příspěvek na rehabilitaci

 

Do Nadačního fondu přispěly tyto společnosti

 • CHARVÁT Group s.r.o., Zbraslavice … 280 500 Kč
 • CHARVÁT AXL a.s., Semily … 196 000 Kč
 • CHARVÁT CTS s.r.o., Okřínek … 52 000 Kč
 • CHARVÁT STROJÁRNE a. s., Bardejov … 13 100 EUR

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

Facebook