CHARVÁT Group s.r.o.

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta

Finanční příspěvky na děti v roce 2023

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta se i v letošním roce rozhodl poskytnout zaměstnancům skupiny firem CHARVÁT finanční dar pro děti.

Zaměstnanci mohou žádat o následující příspěvky:

1. Příspěvek ve výši 7.500,- Kč na prázdninové aktivity dětí

Tento příspěvek je určen rodiči dítěte/dětí, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru a splňuje jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

  •      je samoživitelem/kou,
  •      partner/ka je dlouhodobě nemocný/á a rodina je odkázána na jeden příjem,
  •      partner/ka je invalidní a rodina je odkázána na jeden příjem,
  •      partner/ka je na mateřské/rodičovské dovolené a rodina je odkázána na jeden příjem                               (dítě je ve věku do 2 let k rozhodnému dni 31. 12. 2023).

Příspěvek bude vyplácen do 14. 7. 2023.

2. Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na školní potřeby dětí

Příspěvek je určen rodiči, který je zaměstnán v hlavním pracovním poměru a jeho dítě bude ve školním roce 2023/2024 žákem nebo studentem ZŠ/SŠ/SOU.

Příspěvek bude vyplácen do 31. 8. 2023.

Žádosti se podávají na předepsaném formuláři nejpozději do 25. 6. 2023 prostřednictvím personálních oddělení, kde Vám zodpoví i Vaše případné dotazy.

Formulář žádosti o příspěvek ke stažení zde: Čestné prohlášení, v listinné formě bude k vyzvednutí na personálním úseku.

O příspěvky mohou žádat zaměstnanci, kteří jsou biologickým nebo adoptivním rodičem dítěte (zapsáni v rodném listu) a zároveň žijí s nezaopatřeným dítětem/dětmi ve věku do 19 let k rozhodnému dni                     31. 8. 2023 ve společné domácnosti nebo mají dítě/děti ve střídavé péči.

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

Facebook