CHARVÁT Group s.r.o.
  • Úvod
  • Novinky
  • Příspěvek na dítě – Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta

Příspěvek na dítě – Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta

Vážení spolupracovníci,

z našeho nadačního fondu rozdělujeme každoročně částku kolem 1,0 Mio korun.

Zpravidla do 30.6. shromažďujeme návrhy a požadavky, ve 2. polovině roku pak konkrétní částky vyplácíme.

 

Letošní rok je a hlavně bude zvlášť pro některé skupiny lidí velmi obtížný.

Naším úkolem není nahrazovat stát.

Musíme však pomoci těm z nás, kteří budou drahotou nejvíc postiženi.

A to jsou rodiny s dětmi.

 

Proto poskytneme :

1. Příspěvek ve výši 7.500 Kč na dítě:

Ten je určen rodiči dítěte/dětí, který je v hlavním pracovním poměru v některé z našich společností a splňuje jednu z podmínek vyhlášených nadačním fondem:

  • zaměstnanec je samoživitelem/kou, nebo
  • partner/ka zaměstnance je dlouhodobě nemocný/ná a rodina je odkázána na jeden příjem

a zároveň žije ve společné domácnosti s nezaopatřeným dítětem/dětmi ve věku do 19 let k datu 31. 8. 2022.

Příspěvek bude vyplacen na základě vyplněného jednoduchého Čestného prohlášení.

Příspěvek bude vyplácen do 20. 7. 2022 a je určen na prázdninové aktivity dětí.

Formulář – čestné prohlášení

 

 

2. Příspěvek ve výši 2.500 Kč na každé dítě na základní a střední škole:

Příspěvek je určen rodiči, který je v hlavním pracovním poměru v některé z našich společností a dítě je na základní nebo střední škole.

Příspěvek bude vyplacen v srpnu před zahájením školního roku na základě ústní žádosti podané do 31. 7. 2022 osobně na personálním oddělení.

Předpokládáme, že se bude týkat 600 – 700 dětí.

 

V případě otázek se obracejte na personální oddělení svých firem.

 

 

Diana Charvátová

Nadační fond JUDr. Jiřího Charváta

 

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

IČO: 27407667
DIČ: CZ 27407667

Telefon: +420 327 591 112
Mobil: +420 606 646 415
Fax: +420 327 591 429
E-mail: charvat@charvat-chs.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT Group s.r.o.
Zbraslavice 394
285 21 Zbraslavice

Facebook